Despreniment al sostre del Lola Anglada

24/05/2012