A FONS | Què diu la sentència de la MOBBA?

A FONS | Què diu la sentència de la MOBBA?
David González
23/02/2024 - 11:42

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima el recurs presentat per l'Ajuntament contra la sentència del jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, la qual anul·lava les resolucions de l'Ajuntament a favor de l'enderroc de la MOBBA. La sentència ara revocada responia un altre recurs, en aquest cas de la plataforma veïnal en favor de la conservació de la fàbrica.

Badalona - En resum, la sentència del Tribunal Superior de Justícia, a la qual ha tingut accés Badalona Comunicació, dona la raó als arguments de l'Ajuntament de Badalona per tirar a terra l'immoble. Considera que la decisió de denegar la categoria de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) a la fàbrica va ser adoptada pel ple municipal en l'exercici de la seva competència, d'acord amb informes tècnics i sense que 's'apreciïn vicis en el procediment ni cap signe d'arbitrarietat'. Per tant, conclou, l'adjudicació del contracte de demolició s'ajusta a dret. Aquests són els principals arguments:

  • La competència sobre de la declaració de BCIL. El Tribunal recorda que és l'administració local l'òrgan competent per declarar com a BCIL un immoble, ja que aquesta decisió pot tenir vinculacions amb altres competències municipals, com la urbanística. Destaca que la sentència anterior del jutjat de Barcelona, que donava la raó, en part, a la plataforma veïnal, se sustentava en un informe tècnic de la Generalitat de Catalunya. En aquest document, a parer del TSJC, 'no es pot reconèixer cap especialització singular per dictaminar sobre la catalogació d'un bé com a BCIL'. Puntualitza que sí que hi hauria un valor particular si estiguéssim parlant d'un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), però el mateix informe de la Generalitat descarta aquest punt. També posa de manifest que el suposat interès com a BCIL de la MOBBA en la sentència anterior només està formulat com a hipòtesi, i que no consta que s'hagi executat cap actuació per part del Departament de Cultura de la Generalitat davant l'Ajuntament. Per tant, aquesta nova sentència estima denegar la suspensió cautelar de l'enderroc de la MOBBA.
SENTENCIA 01 MOBBA
  • Valoració de les proves. Recordem que l'informe tècnic municipal conclou que els valors de l'antiga fàbrica MOBBA no rauen en el seu conjunt arquitectònic, i també posa de manifest que el seu interès, així com la catalogació de la zona, mai han estat en qüestió des de l'aprovació del pla urbanístic de 1976. Per al Tribunal, aquest fet no es pot desatendre a l'hora de decidir sobre la catalogació de BCIL, 'contràriament al raonament de la sentència' anterior. Aquesta nova decisió judicial conclou que 'el fet que un edifici pugui tenir cert interès arquitectònic i que estigui projectat per un arquitecte de prestigi no determina automàticament que hagi de ser declarat com a BCIL'.
SENTENCIA 02 MOBBA
  • La Comissió Tècnica. Arribats a aquest punt, la sentència analitza també la discrepància sobre la conformació de la Comissió Tècnica municipal que va votar contra la consideració de la MOBBA com a BCIL, amb un resultat de set vots a un. Recordem que, poc abans de prendre aquesta decisió, es va destituir dos membres de la mateixa comissió. A parer del Tribunal, però, no s'aprecia cap connexió entre la substitució d'aquests dos membres amb la decisió.
SENTENCIA 03 MOBBA

La sentència, finalment, no imputa costes a cap part i recorda que hi ha termini de 30 dies per presentar recurs contra aquesta.