El gas radioctiu radó, present al 50% del territori català i també a Badalona

El gas radioctiu radó, present al 50% del territori català i també a Badalona
Sílvia Villarroel
22/04/2024 - 16:08

Badalona - El gas radó és present al 50% del territori català, sobretot al Maresme, però també a Badalona. Segons el químic i divulgador científic Claudi Mans, es tracta d'un gas noble que està relacionat amb la descomposició nuclear. El catedràtic constata que el gas radó a diferència d'altres gasos nobles com l'heli, el xenó, el neó, o el criptó, és radioactiu. Se'ls anomena gasos nobles o inerts, perquè químicament no reaccionen pràcticament amb res, és a dir, que siguin inerts des del punt de vista químic, no vol dir que no siguin nocius. La major part del plom que hi ha al planeta deriva de les descomposicions nuclears. El gas radó el trobem en indrets concrets on hi ha més urani i més tori, és a dir, on hi ha principalment roques originàries. A Espanya sobretot es donen a la part occidental i a Catalunya, als Pirineus i a la costa, sobretot a la Serralada Litoral i prelitoral, on Badalona també té una zona amb aquest tipus de roques.
Un 14% dels casos de càncer de pulmó tenen a veure amb el gas radó. És radioactiu i quan el respirem ens genera radiació a l'interior tot i que es descompon molt fàcilment en altres components. Mentrestant, però, va emetent radiació i aquesta és dolenta. El gas radó posseeix també una densitat més elevada que els altres gasos i per aquesta raó es diposita a la part baixa dels edificis. Per una banda, surt de terra i per l'altra, li costa més d'anar cap a l'atmosfera. El divulgador científic recomana airejar els habitatges i sobretot els soterranis. L'objectiu és evitar que les emanacions d'aquest gas arribin a l'interior de l'edifici, de fet els immobles de nova construcció ja s'edifiquen segons una norma que els preveu de l'emissió del gas.