El Govern i els organismes professionals de la construcció pacten actuar amb celeritat en edificis amb deficiències

El Govern i els organismes professionals de la construcció pacten actuar amb celeritat en edificis amb deficiències
Àlex Sisó / ACN
11/03/2024 - 21:28

Badalona - La Generalitat i les entitats professionals de la construcció signen un conveni per actuar amb celeritat quan hi hagi edificis que suposen un risc per a les persones i els seus béns. El pacte pretén elaborar un diagnòstic únic i consensuat entre especialistes. A més, subratlla que es farà l'anàlisi dels immobles que presentin deficiències molt greus i quan hi hagi un dubte raonable sobre la seva seguretat.

Conveni2

L'examen que es dugui a terme i el resultat que se'n derivi servirà per establir quines actuacions caldria impulsar als edificis estudiats, basades en uns protocols de màxima fiabilitat. En aquest sentit, els tècnics avaluaran les causes, els danys, l'estat general dels blocs i les condicions d'ús dels habitatges per avaluar si són segurs estructuralment. A la vegada, es valorarà fer treballs de rehabilitació i el cost estimat.

Els imports dels estudis els assumirà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els municipis on s'hagin d'avaluar possibles domicilis es podran afegir a aquest conveni per aportar la informació tècnica i urbanística i facilitar les pertinents actuacions. El conveni, que té una vigència de quatre anys, s'ha signat entre el departament de Territori, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Col·legi d'Arquitectes, el Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya i l'Associació de Consultors d'Estructures.

Conveni3