La justícia reconeix un cas de Covid persistent com a malaltia laboral a Sant Adrià

La justícia reconeix un cas de Covid persistent com a malaltia laboral a Sant Adrià
Martí Vinyes Rius
05/02/2024 - 18:21

Sant Adrià de Besòs - El jutjat social 31 de Barcelona ha reconegut la incapacitat d'una treballadora de la neteja que va contagiar-se de coronavirus en un CAP de Sant Adrià de Besòs durant la pandèmia. La denunciant afirma patir de Covid persistent i fibromiàlgia després d'haver-se infectat durant la seva jornada laboral. La sentència condemna a la Mútua Fremap, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social a abonar al voltant de dotze mil euros en considerar que aquestes patologies són d'origen professional. Aquesta és la primera resolució favorable a un empleat a Catalunya, segons el col·lectiu Ronda.

La sentència corregeix el criteri inicial que no va reconèixer la incapacitat permanent que afirmava tenir la treballadora. El pronunciament de la justícia recorda que el contagi per Covid no només és aplicable al personal sanitari o auxiliar sinó a tot els qui treballin en un centre de salut. El jutge dona veracitat al testimoni aportat per la defensa que afirmava que el contagi es va produir al centre sanitari malgrat que aprecia la dificultat probatòria d'aquest fet.