L'Arxiu Nacional de Catalunya ha ingressat el fons documental de la Cartoixa de Montalegre de Tiana

L'Arxiu Nacional de Catalunya ha ingressat el fons documental de la Cartoixa de Montalegre de Tiana
Jordi Ribàs
06/11/2023 - 21:23

Badalona - El fons documental de la Cartoixa de Montalegre de Tiana tracta d'una documentació recuperada durant els segles XIX i XX, gràcies a l'acord entre la Cartoixa i el Departament de Cultura. L'ingrés assegura la conservació de documents de gran importància per la història de la Cartoixa i de Catalunya, des del segle X fins al dia d'avui.

L'arxiu de la Cartoixa inclou 44 manuscrits, 43 capses d'arxiu i carpetes, 25 lligalls i diversos documents solts. De forma especial destaca un llibre històric datat el 1678, així com la documentació sobre la persecució religiosa entre 1936 i 1939. L'ingrés inclou també 275 pergamins, dels quals 133 són cartes de professió de monjos cartoixans i 142 són documentals. Aquests pergamins es troben ja en procés de restauració al laboratori de l'Arxiu Nacional.

A més del fons documental o arxiu, també han ingressat a l'Arxiu Nacional 18 obres impreses igualment provinents de la Cartoixa i 5 manuscrits, dels anys 1475 al 1833, entre els quals hi ha dos incunables. Es tracta d'obres de temàtica cartoixana que resultaran molt útils als investigadors del fons documental. Finalment, el fons també inclou mapes i 37 àlbums de fotografies del segle XX referents a la mateixa Cartoixa.

Recordem que la Cartoixa de Santa Maria de Montalegre és l'únic monestir de l'Orde de la Cartoixa a Catalunya, creat el 1415 al terme de Tiana (Maresme), a la Serralada de la Marina.