L'Hospital de Can Ruti, a la cursa contra les emissions

L'Hospital de Can Ruti, a la cursa contra les emissions
Mar Martínez
11/12/2023 - 16:09

Can Ruti - Calderes, gasos anestèsics i residus. Són fonts generadores d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per part dels hospitals. L'Hospital Germans Trias i Pujol no n'és una excepció. El centre, ubicat a la muntanya de Can Ruti ha aconseguit reduir un 7,2 % les seves emissions globals des del 2021, segons dades del centre. Les accions per assolir-ho apunten a la substitució del gas natural per electricitat o el fraccionament i reciclatge dels residus, entre d'altres.
La petjada de carboni que deixa l'Hospital Germans Trias i Pujol a l'any és de més de 13500 tones, que equivaldria a la que generen 2500 persones, segons explica el director Serveis generals del centre, Marc Jaumà.

Sala calderes Hospital Germans Trias i Pujol Can Ruti

La disminució dels gasos que s'emeten des del centre hospitalari passa, en gran part, per canviar l'ús de gas natural per l'electricitat obtinguda de renovables. De fet, tot i conscient de com serà de difícil el repte, aspira a retirar la canonada de gas a partir del 2026. L'ús de motors més eficients o generar calefacció a partir de bombes de calor són altres de les eines en joc. També la digitalització de dades, que permet saber amb molta precisió l'engranatge energètic i com i des d'on estalviar emissions.

Hospital Germans Trias i Pujol Can Ruti

Els residus de l'hospital es divideixen en 29 fraccions, de les quals se'n reciclen 15, segons dades del centre. Accions com substituir les ampolles de plàstic per fonts d'aigua al menjador del personal que treballa a l'hospital ajuden a minvar una petita part dels residus generats, en aquest cas plàstics. L'electrificació dels autobusos que tenen parada a l'hospital també ha fet la seva en aquest procés complex. En l'actualitat l'hospital participa també en una prova pilot per utilitzar la tecnologia de l'hidrogen verd, que s'obté a partir d'un procés, l'electròlisi, lliure d'emissions contaminants.