Obrir les portes del mercat laboral a les persones que pateixen trastorns de salut mental

Obrir les portes del mercat laboral a les persones que pateixen trastorns de salut mental
Laia Martínez
10/10/2023 - 08:00

Badalona - Les persones que pateixen trastorns de salut mental els és més difícil integrar-se en el mercat laboral, segons la Diputació de Barcelona, i és per això que aquest ens treballa des de fa 21 anys per ajudar-les a accedir-hi. Aquests ciutadans s'enfronten a diferents obstacles com la por al procés selectiu, la sensació de culpa per estar a l'atur i la baixa autoestima, a més dels estigmes i prejudicis socials que hi ha.

Trobar feina quan es pateix algun tipus de problema de salut mental es converteix en un repte encara més majúscul. Amb els anys, la depressió i l'ansietat han passat a ser els trastorns més usuals, seguits d'esquizofrènia i estat d'ànim episòdic. Les persones que estan aturades, a més, són més propenses a patir malalties mentals. Des del 2002, la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals de la Diputació de Barcelona té 19 oficines distribuïdes per la província per facilitar l'ocupació d'aquest col·lectiu amb una metodologia de treball específica adaptada a les seves necessitats. Es fonamenta, entre altres, amb l'empoderament de la persona usuària per a la seva inserció sociolaboral. Els usuaris més habituals són homes de 30 a 49 anys, desocupats, amb certificat de discapacitat i amb estudis baixos. De fet, l'any passat, aquest servei va atendre 1.805 ciutadans, amb una taxa d'inserció del 36,8%. Això vol dir que 664 persones amb trastorn mental van poder accedir al mercat laboral. El 46,3% dels usuaris atesos van ser dones. En els últims 5 anys, s'hi han atès un total de 9.077 persones, de les quals el 44,9% eren dones. La inserció mitjana ha estat del 32,62%.