Publicat el calendari del contribuent de 2024

Publicat el calendari del contribuent de 2024
Albert Guerra
10/01/2024 - 21:06

Badalona - Comença un nou any i això significa que s'enceta també un nou calendari de pagament dels diferents impostos i taxes per aquest 2024. Des de l'Ajuntament de Badalona es recomana domiciliar els rebuts per no haver de fer cues, evitar els recàrrecs i en els casos de l'IBI i l'IAE, fraccionar els pagaments

En el cas de l'Impost sobre béns immobles urbans i rústics, el termini és del 2 d'abril al 5 de juny, mentre que l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) serà del 16 de setembre al 18 de novembre. Entre les dates destacades del calendari del contribuent d'aquest any també hi ha la de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que es es cobrarà el 2 d'abril.

El cobrament dels pagaments es podrà fer telefònicament, amb targeta bancària o Bizum o a traves d'internet a la pàgina web de la DIBA.