S'aprova la nova selectivitat que compta amb criteris de correcció comuns

S'aprova la nova selectivitat que compta amb criteris de correcció comuns
Laia Martínez | ACN
11/06/2024 - 21:17

Badalona - El juny de 2025 s'aplicarà la nova selectivitat que compta, per primera vegada, amb unes característiques i criteris de correcció comuns per tots els territoris.

L'alumnat que es presenti a les noves PAU s'examinarà de quatre matèries obligatòries de la modalitat cursada, a més de la llengua cooficial com és el cas de Catalunya. Aquestes seran llengua i literatura castellana, llengua estrangera, la matèria específica de la modalitat i d'història o de filosofia. En el cas que els alumnes vulguin millorar la seva nota, podran examinar-se de fins a quatre assignatures més, una més que en la selectivitat actual. Cada exercici durarà 90 minuts, amb un descans de com a mínim mitja hora entre exàmens consecutius.

Per a cada tasca, se seguiran uns criteris objectius de correcció i qualificació prèviament aprovats. Entre els criteris destaca la valoració de la coherència, la correcció gramatical o la presentació, que suposarà almenys el 10% de la qualificació de cada pregunta que impliqui la redacció d'un text. La nota d'accés a la universitat es calcula sumant el 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la selectivitat.