Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona interposa un recurs contra la convocatòria de quatre places

Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona interposa un recurs contra la convocatòria de quatre places
Àlex Sisó
21/09/2023 - 21:08

Badalona - Nova polèmica al cos de la Guàrdia Urbana de Badalona. Un agent ha interposat un recurs de reposició contra la convocatòria de l'Ajuntament de Badalona d'una plaça de sergent i tres de caporal. Al document, al qual ha tingut accés Badalona Comunicació, es considera que les places ja tenen un nom assignat, vulnerant el dret fonamental a la igualtat de tracte i a la provisió de llocs de treball sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Entre les al·legacions fetes per l'agent també es detalla que en l'oferta pública de l'any passat van quedar fora de les places dos caporals i un sergent. Afegeix que el 15 de maig d'aquest any els van intentar nomenar mitjançant una adscripció irregular i que es va suspendre el procés d'adjudicació de places a aquests aspirants. El text especifica que ara, simulant una provisió de llocs de treball en termes d'igualtat, es convoquen aquestes places en comissió de serveis amb la intenció d'adjudicar-les a aquests guàrdies. Al recurs també denuncia que en la convocatòria feta per l'ajuntament consta que els candidats no han de tenir cap nota desfavorable al seu expedient per falta greu o molt greu. Un fet que també vulnera, segons el recurs interposat, el dret a la igualtat de tracte.

Des de l'Ajuntament de Badalona asseguren que hi va haver un informe de Guàrdia Urbana on es feia notar la necessitat de convocar una plaça de sergent i tres de caporal. El consistori afirma que va enviar-ho a recursos humans, qui ha fet tot el procediment dins el termini i en la forma escaient, amb totes les garanties i transparència.