Badalona: una de les ciutats que ha de seguir les mesures temporals per risc d'incendi

Badalona: una de les ciutats que ha de seguir les mesures temporals per risc d'incendi
Laia Martínez
22/08/2023 - 15:05

Badalona - Des d'avui i fins aquest divendres 25 d'agost, Badalona haurà de seguir les mesures temporals extraordinàries que marca el Govern de la Generalitat per evitar incendis, arran del període de calor intensa. L'Ajuntament de Badalona adopta, per tant, aquestes mesures, ja que és una de les ciutats que es troba en el mapa de municipis amb perill molt alt o extrem d'incendi forestal, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Entre les prohibicions i limitacions:

🔥 Encendre foc en espais oberts.

🚫 Suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents i restes de poda.

🏕 Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, en zones recreatives i d'acampada.

⚒ Utilitzar maquinària i equips, que generin descàrregues elèctriques o espurnes, en terrenys forestals i en àrees rurals, situades a una franja de 400 m al voltant. A excepció que l'organisme competent hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessaris per a l'extinció d'incendis.

🎆 Introducció o ús de material pirotècnic.

💥 Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.

👣 Suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva o d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població.

🎒 Restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

🧳 Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es duen a terme. Es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d'una estada.

🧱 Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.

💨 Restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 m de zona forestal i a menys de 50 m de terrenys agrícoles.

🚚 Prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 h i les 20 h.

🛵 Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. No serà d'aplicació als residents ni a les activitats que siguin inajornables.

IMG_20230821_090935

Aquesta notícia es pot trobar ampliada en el següent enllaç: 'Alt risc d'incendi forestal per la calor extrema' (21/08/2023)